Lakshmi Kubera Mantram

Lakshmi Kubera Mantram

ఓం యాక్షయ కుబేరాయ వైశ్వారణాయ
ధన ధన్యాతి పతయఏ
ధన ధాన్య సమృతీమే
దేహి టపాయ స్వాహా!

Om yakshaya Kuberaya Vaishvaranaya
Dhana Dhanyathi Pathayae
Dhana Dhanya Samruthime
Dehi Tapaya swaha!Lakshmi Kubera Mantram Lakshmi Kubera Mantram Reviewed by ManaBlog4All on 9:23 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.