Jun 8, 2012

IRCTC City Codes - Y

Station NameStation Code
YADGIRYG
YAKUTPURA KCGYKA
YALVIGIYLG
YAMUNA BDG AGRAJAB
YATALURUYAL
YELHANKA JNYNK
YELIYURY
YELLAKARUYLK
YEOLAYL
YERPEDUYPD
YERRAGUDIPADYGD
YERRAGUNTLAYA
YESVANTPUR JNYPR
YEVATYT
YUSUFPURYFP

No comments: