Dec 27, 2010

SNEHAM

Rangu leni puvuki akarshana ledu,


Alalu leni Samudraniki andam ledu,


Suryudu leni Prapanchaniki velugu ledu,


SNEHAM leni manishiki viluva ledu

No comments: