కవిత రాద్దామని కలం తీస్తే...

కవిత రాద్దామని కలం తీస్తే, 
నీకు సలాం రా భాయ్ ఆ పని చెయ్యకు అనిరి. 
పాట పాడుదామని గొంతు సవరించుకుంటే,
 ఏకంగా నా పీక పిసికిరి..,
 ఏంటో బొత్తిగా కళాపోషణ లేని జనాలు.
కవిత రాద్దామని కలం తీస్తే... కవిత రాద్దామని కలం తీస్తే... Reviewed by ManaBlog4All on 9:58 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.